Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 17. 06. 2024.
Prijava

Početak crkvene godine – Načalo Indikta

Autor: Ekumena

Prvi ekumenski sabor u Niceji (325.) odredio je da crkvena godina ili indikt počinje 1. rujna. Riječi je o liturgijskom ciklusu od 15 godina, a njegovo računanje započelo je 312. godine u Carigradu i trajalo sve do njegova pada 1453. godine, a u Rusiji sve do vladavine Petra I. Velikog. Mjesec rujan je bio kod Židova početkom nove građanske godine (Izl 23, 16), mjesec sabiranja plodova i prinošenja žrtvi zahvalnosti Bogu. U vrijeme ovog svetkovanja Isus ušao je u sinagogu u Nazaretu, otvorio knjigu proroka Izaije i pročitao ulomak: ”Duh Božji na meni je jer me on pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu” (Iz 61, 1-2). Dugo vremena je i građanska godina u kršćanskom svijetu računata kao i crkvena od 1. rujna; pa se zatim prenijela na 1. siječanj, najprije u zapadnoj Europi, a potom i u Rusiji u vrijeme Petra Velikog (1672.-1725.).

Objavljeno u: Kalendar
Oznake: grkokatolički, pravoslavni

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva