Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 09. 06. 2023.
Prijava

O nama

Ekumena.org je samostalni, nestranački i neovisni medijski i društveni projekt. Naša vizija je da budemo promicatelji, posrednici i poticatelji niza programskih aktivnosti i djelovanja iz ekumenske perspektive, da podržavamo dobru komunikaciju i suradnju među kršćanskim crkvama, zajednicama i pojedincima, ulazimo u dijalog s pojedincima i zajednicama drugih duhovnosti i svjetonazora. Nadamo se pospješivati proces međusobnog zbližavanja i pomirenja, učvršćujući pritom društvo mira, pravednosti, demokracije, uključivosti i skrbi za stvoreni svijet.

Ekumena.org internetska je stranica koja izvještava o svjetskim, regionalnim i lokalnim ekumenskim zbivanjima i događajima iz kršćanskog gledišta i nadahnuća. Čitateljicama i čitateljima želimo pružiti blagovremene i točne vijesti te ponuditi teološki i kritički utemeljene osvrte, komentare i druge oblike članaka. Zalagat ćemo se za poboljšanja opće religijske i vjerske pismenosti te nastojati kako kršćankama i kršćanima, tako i pripadnicima drugih abrahamovskih religija, islama i judaizma – baštinicima zajedničkih vrijednosti – omogućiti bolje međusobno poznavanje te biti otvoreni i pozivati na inicijative međusobne suradnje i suradnje s društvom.

Naša je misija pridonijeti izgradnji javnoga mnijenja za ekumenski dijalog, pomoći u prepoznavanju i prihvaćanju vrijednosti drugih, promovirati ekumenski pokret kao znak i imperativ vremena, otvarati prostore susreta te služiti izgradnji pouzdanih i trajnih struktura za obnovu povjerenja, poštivanja međusobnih razlika i stvarnoga zajedništva.
Također, naša je zadaća graditi mostove suradnje i poticati zajedničke društvene inicijative vjerujućih i nevjerujućih, odnosno jačati svijest o općem humanističkom poslanju za budućnost čovjeka i svijeta.

Želimo što aktivnije sudjelovati u borbi protiv globalizacije ravnodušnosti, podsjećati na mrežu međusobne povezanosti i međuovisnosti, njegovati kulturu brige nikoga ne isključujući: ni migrante iz ratnih područja, niti osiromašene zbog sve većeg jaza između bogatih i siromašnih ili zbog klimatskih promjena, ni one kojima su uskraćena prava, niti stvorenja kojima pripada Zemlja što ju ljudi ugrožavaju.

Suradnici na portalu ekumena.org pozvani su, u duhu Isusove Besjede na gori (Mt 5, 3-11), biti osjetljivi na potrebe i patnje drugih, a naročito svih žrtava diskriminacije, marginalizacije i isključenja, priznajući prvenstvo prava onih koji su na bilo koji način izloženi posljedicama strukturalnog zla, izrabljivanja i potlačenosti, kako u Crkvama, tako i izvan njih.

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog […]
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva