Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 29. 09. 2023.
Prijava

Nedjelja Svetih Otaca prvih šest ekumenskih koncila

Autor: Ekumena

U 9. članku Nicejsko-carigradskog simbola vjere, koji su proglasili sveti oci Prvog i Drugog ekumenskog sabora, ispovijedamo svoju vjeru u “Jednu, Svetu, Katoličku i Apostolsku Crkvu”. Ekumenski sabor čine nadpastiri i pastiri Crkve, te predstavnici svih mjesnih Crkava, iz svake zemlje „oikumene“ (tj. iz cijeloga naseljenog svijeta). Sedam je svetih ekumenskih koncila: Prvi ekumenski koncil (Prvi nicejski), sazvan je 325. godine protiv Arijevog krivovjerja, u gradu Niceji u Bitiniji pod svetim Konstantinom Velikim. Drugi ekumenski koncil (Prvi carigradski), sazvan je 381. godine protiv hereze Makedonija, a od strane cara Teodozija Velikog. Treći ekumenski sabor (Efeški), sazvan je 431. godine protiv Nestorijeva krivovjerja, a sazvao ga je u gradu Efezu cara Teodozije Mlađi. Četvrti ekumenski sabor (Kalcedonski), sazvan je 451. godine, protiv monofizitske hereze, a u gradu Kalcedonu pod carem Markijanom. Peti ekumenski sabor (Drugi carigradski), ili sabor “O trima poglavljima”, odnosno djelima kršćanskih teologa Teodora Mopsuestijskog, Teodoreta Cirskog i Ibasa od Edese, sazvan 553. godine pod carem Justinijanom Velikim. Šesti ekumenski sabor (Treći carigradski), sastao se tijekom godina 680.-681., a posvećen je borbi protiv monotelitske hereze, za vrijeme cara Konstantina Pogonata (“Bradatog”). Činjenica da na današnji dan ne obilježavamo i Sedmi ekumenski koncil (Drugi nicejski) svjedoči o starini današnjeg slavlja. Naime, Sedmi koncil sazvan je u Niceji 787. godine protiv ikonoboračke hereze, a pod carem Konstantinom i njegovom majkom Irenom.

Crkva štuje svete Oce ekumenskih koncila jer ih je Krist utvrdio kao “svjetla na zemlji”, vodeći nas k pravoj vjeri. “Okićeni haljinom istine”, nauk Otaca utemeljen na propovijedanju apostola, uspostavio je jednu vjeru za cijelu Crkvu.

Objavljeno u: Kalendar
Oznake: grkokatolički

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog … Pročitaj više
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva