Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 14. 07. 2024.
Prijava
Foto: Pixabay

Treba nam nova kultura prirode za zaštitu bioraznolikosti

Autor: Ekumena / 22. 05. 2022.

Papa Franjo primio je sudionike međunarodne konferencije pod nazivom: ”Priroda na umu: Nova kultura prirode za zaštitu bioraznolikosti”. Pozvao ih je neka pronađu nove, integriranije, zajedničke puteve kako bi promicali održivi razvoj.

Pohvalio je sudionike međunarodne konferencije, ističući kako njihova predanost jača hitan i odgovoran dijalog o budućnosti planeta. ”Tema konferencije podsjeća na divljenje svetog Bonaventure, koji nas poziva da otkrijemo transcendentno kroz ljepotu prirode”, kazao je.

Dodao je da kao što Boga možemo vidjeti u prirodi, tako i ljudska bića mogu pronaći ispunjenje prevladavajući sebičnost i uživajući u zajedničkoj ljepoti. ”Ta dinamična veza između Stvoritelja, ljudskog bića i drugih stvorenja je savez koji se ne može prekinuti a da nema nepopravljive štete, naglasio je. U našem dobu”, nastavio je, ”ne trebamo veliko junaštvo, nego krotko i strpljivo bratstvo među nama i sa stvorenim”.

”To zahtijeva od nas prepoznavanje novih pedagoških paradigmi koje mogu dovesti do stvaranja dijaloga između različitih vrsta znanja i doprinijeti izgradnji kulture skrbi. Kultura skrbi je kultura sklada, očuvanja harmonije, a ne kultura detalja koji narušavaju sklad, rekao je. Takva je kultura”, rekao je Papa, ”povezana s uključivim obrazovanjem temeljenim na stupovima integralne ekologije”.

Kako je naglasio, neophodno je biti kreativno otvoren za nove, integriranije, zajedničke puteve, izravno povezane s ljudima i njihovim kontekstom, kako bi se promicao istinski održivi razvoj.

”Putem naših talenata svi smo pozvani graditi „globalno selo skrbi“, stvarati mrežu ljudskih odnosa koji odbacuju sve oblike diskriminacije, nasilja i zloupotrebe položaja, rekao je Papa te dodao: u tom našem ‘selu’, obrazovanje postaje nositelj bratstva i pokretač mira među narodima, kao i dijaloga među religijama”. (VN / D. P.)

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva