Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 23. 07. 2024.
Prijava
Image: Pixabay

Sveta Stolica pristupila Konvenciji o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu

Autor: Ekumena / 05. 10. 2022.

Sveta Stolica dostavila je ispravu o pristupu Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama i Pariškome sporazumu. O pristupu sporazumima govorio je kardinal Pietro Parolin na susretu o brizi za zajednički dom, a nazočni su bili i kardinali Czerny i Gallagher, izvještava Vatican News.

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin najavio je službeni pristup Svete Stolice, u ime Države Grada Vatikana, spomenutim sporazumima na blagdan svetoga Franje Asiškog, 4. listopada.

Državni je tajnik sudjelovao u utorak na susretu u organizaciji Državnog tajništva u suradnji s Papinskim akademijama znanosti i društvenih znanosti na temu brige za zajednički dom. Susret se odvijao u svijetlu i nadolazećeg skupa COP27 u studenom.

Kako je primijetio kardinal Parolin, pristupom Svete Stolice Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama postiže gotovo univerzalnu narav – 198 je država potpisnica. Postizanje toga cilja rezultat je dugog procesa proučavanja i analize s Guvernatoratom i suradnje s Dikasterijima Rimske kurije, kao što je to bilo i za izradu enciklike Laudato si’.

Parolin je naglasio i dalekovidnost Svetoga Oca kada je potvrdio predanost države Vatikan da svede emisije na nulu prije 2050. te promicanju obrazovanja o cjelovitoj ekologiji koja može potaknuti nove životne stilove temeljene na razvoj i održivost, bratstvo i suradnju između ljudi i okoliša.

“Takozvana socio-ekološka kriza povoljan je trenutak za naše obraćenje i za odluke koje se više ne mogu odgađati”, primijetio je državni tajnik. Dodao je da je znanost jasna: “sve je manje vremena za ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodbu na njih”. Utjecaj je značajan i ne utječe samo na prirodu nego i na gospodarstvo i društvo.

U Gradu Vatikanu postoje brojni ekološki projekti kako bi se postigli ciljevi enciklike, a koje je predstavio novoimenovani predsjednik Guvernatorata, kardinal Fernando Vérgez Alzaga. Među ostalim, govorio je o postupcima razvrstanog skupljanja otpada (organskog i posebnog otpada, metala, plastike, baterija) u upravama i uredima, za upravljanje resursima, kao i nove tehnike navodnjavanja i zalijevanja za uštedu vode.

Tijekom događanja prikazan je video koji je izradio Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja u suradnji s Dikasterijem za komunikacije, a koji uključuje svjedočanstva s pet kontinenata.

Zaključci su povjereni nadbiskupu Paulu Richardu Gallagheru, tajniku za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, a ujedno i moderator susreta, koji je objasnio razloge zašto se Sveta Stolica odlučila pridružiti Okvirnoj konvenciji i Pariškom sporazumu. (VN / IKA / D.P.)

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva