Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 29. 09. 2023.
Prijava
Image: Pixabay

Sveta Stolica pristupila Konvenciji o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu

Autor: Ekumena / 05. 10. 2022.

Sveta Stolica dostavila je ispravu o pristupu Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama i Pariškome sporazumu. O pristupu sporazumima govorio je kardinal Pietro Parolin na susretu o brizi za zajednički dom, a nazočni su bili i kardinali Czerny i Gallagher, izvještava Vatican News.

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin najavio je službeni pristup Svete Stolice, u ime Države Grada Vatikana, spomenutim sporazumima na blagdan svetoga Franje Asiškog, 4. listopada.

Državni je tajnik sudjelovao u utorak na susretu u organizaciji Državnog tajništva u suradnji s Papinskim akademijama znanosti i društvenih znanosti na temu brige za zajednički dom. Susret se odvijao u svijetlu i nadolazećeg skupa COP27 u studenom.

Kako je primijetio kardinal Parolin, pristupom Svete Stolice Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama postiže gotovo univerzalnu narav – 198 je država potpisnica. Postizanje toga cilja rezultat je dugog procesa proučavanja i analize s Guvernatoratom i suradnje s Dikasterijima Rimske kurije, kao što je to bilo i za izradu enciklike Laudato si’.

Parolin je naglasio i dalekovidnost Svetoga Oca kada je potvrdio predanost države Vatikan da svede emisije na nulu prije 2050. te promicanju obrazovanja o cjelovitoj ekologiji koja može potaknuti nove životne stilove temeljene na razvoj i održivost, bratstvo i suradnju između ljudi i okoliša.

“Takozvana socio-ekološka kriza povoljan je trenutak za naše obraćenje i za odluke koje se više ne mogu odgađati”, primijetio je državni tajnik. Dodao je da je znanost jasna: “sve je manje vremena za ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodbu na njih”. Utjecaj je značajan i ne utječe samo na prirodu nego i na gospodarstvo i društvo.

U Gradu Vatikanu postoje brojni ekološki projekti kako bi se postigli ciljevi enciklike, a koje je predstavio novoimenovani predsjednik Guvernatorata, kardinal Fernando Vérgez Alzaga. Među ostalim, govorio je o postupcima razvrstanog skupljanja otpada (organskog i posebnog otpada, metala, plastike, baterija) u upravama i uredima, za upravljanje resursima, kao i nove tehnike navodnjavanja i zalijevanja za uštedu vode.

Tijekom događanja prikazan je video koji je izradio Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja u suradnji s Dikasterijem za komunikacije, a koji uključuje svjedočanstva s pet kontinenata.

Zaključci su povjereni nadbiskupu Paulu Richardu Gallagheru, tajniku za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, a ujedno i moderator susreta, koji je objasnio razloge zašto se Sveta Stolica odlučila pridružiti Okvirnoj konvenciji i Pariškom sporazumu. (VN / IKA / D.P.)

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog … Pročitaj više
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva