Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 28. 09. 2023.
Prijava

Papa budističkim monasima iz Tajvana: Učinimo da napreduje kultura susreta

Autor: D. P.

Papa je u četvrtak u Vatikanu primio izaslanstvo u kojemu je bilo više od stotinu članova Ujedinjene udruge humanističkoga budizma, zajedno s delegatom Katoličke Crkve u Tajvanu, u prigodi njihova međureligijskoga obrazovnog hodočašća na sveta mjesta Katoličke Crkve. Današnji frenetični ritam života, objasnio je, zahtijeva odgovarajuću formaciju i odgoj mladih za bezvremene istine te provjerene metode molitve i izgradnje mira

“U vremenu kao što je današnje, u kojemu se neprestane sve brže promjene čovjeka i planeta spajaju sa sve intenzivnijim ritmom života i rada, sveta mjesta koja stvaraju vjernici kao “oaze susreta” pridonose cjelovitom odgoju ljudske osobe. Jer, frenetični ritam se odražava i na vjerski život i kulturu te zahtijeva odgovarajuću formaciju i odgoj mladih”. Rekao je to papa Franjo obraćajući se izaslanstvu u kojemu je bilo više od stotinu tajvanskih budističkih monaha, članova Ujedinjene udruge humanističkoga budizma, koje je primio u Vatikanu zajedno s delegatom Katoličke Crkve u Tajvanu, povodom njihova međureligijskoga obrazovnog hodočašća na sveta mjesta katoličke vjere.

“Vaš posjet, koji ste nazvali obrazovnim hodočašćem, povlaštena je prigoda za unaprjeđenje kulture susreta, u kojoj preuzimamo rizik otvaranja prema drugima, pouzdajući se da ćemo u njima otkriti prijatelje, braću i sestre, a na taj način učimo i otkrivamo više o sebi. Naime, doživljavajući druge u njihovoj različitosti, ohrabreni smo izići iz sebe te prihvatiti i prigrliti naše različitosti”.

Međureligijsko obrazovno hodočašće može biti izvor velikoga obogaćenja – primijetio je Papa – te pružiti višestruke prilike za susret, uzajamno upoznavanje i vrjednovanje naših različitih iskustava. “Kultura susreta, naime, gradi mostove i otvara prozore prema svetim vrijednostima i načelima koji nadahnjuju druge. Ruši zidove koji odvajaju ljude i drže ih zarobljenicima predrasuda, preduvjerenja ili ravnodušja”.

“Za kršćane, Bog koji je postao jedan od nas, u Isusovu nas čovještvu nastavlja voditi na hodočašću svetosti, zahvaljujući kojemu obnavljamo i rastemo u našoj sličnosti njemu, te tako, prema riječima svetoga Petra, postajemo dionici božanske prirode”.

Papa je potom podsjetio da su tijekom povijesti vjernici stvarali sveta vremena i prostore kao oaze susreta, gdje muškarci i žene mogu crpiti nadahnuće potrebno za mudar i dobar život. Tako pridonose također cjelovitom odgoju ljudske osobe.

“Takve su oaze susreta još potrebnije u našem vremenu, u kojemu se stalno ubrzanje promjena u čovječanstvu i na planetu danas spaja sa sve intenzivnijim ritmom života i rada. To se odražava i na vjerski život i kulturu te zahtijeva odgovarajuću formaciju i odgoj mladih za bezvremene istine i provjerene metode molitve i izgradnje mira”.

“Religije su oduvijek imale blisku vezu s obrazovanjem, prateći vjerske aktivnosti s odgojnima, školskima i akademskima – istaknuo je rimski biskup. I danas, mudrošću i čovječnošću naših vjerskih tradicija, želimo biti poticaj za obnovljeno obrazovno djelovanje koje može učiniti da u svijetu raste opće bratstvo”.

“Dragi prijatelji, moja je želja da vas ovo obrazovno hodočašće, vođeni mislima vašega duhovnog učitelja Bude, povede na dublji susret sa samim sobom i s drugima, s kršćanskom tradicijom i ljepotom zemlje, našega zajedničkog doma”.

“Neka vaš posjet Rimu bude pun trenutaka istinskoga susreta, koji mogu postati dragocjene prigode za rast u poznavanju, mudrosti, dijalogu i razumijevanju” – poželio je na kraju papa Franjo. (VN / D. P.)

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog … Pročitaj više
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva