Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 14. 06. 2024.
Prijava

Međunarodni dan ukidanja ropstva

Autor: Ekumena

Godine 1948. UN donose Deklaraciju o ljudskim pravima kojom se zabranjuje ropstvo i trgovina ljudima. Godine 1950. Se donosi Europska konvencija o zaštiti temeljnih ljudskih prava: “Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu. Nitko se ne smije siliti na prisilan ili obvezatan rad.” Ropstvo je danas prisutno najviše u Africi i Aziji. Na međunarodnoj razini, danas je ropstvo zabranjeno Konvencijom o ukinuću prinudnog rada (br. 105) Međunarodne organizacije rada usvojenom u Ženevi 25. lipnja 1957. godine, čija je članica i Republika Hrvatska. Konvenciju je ratificiralo 175 međunarodno priznatih država. U Republici Hrvatskoj, sudjelovanje u uspostavi ropstva nad nekom osobom ili u trgovanju robljem je kažnjivo s jednom do deset godina zatvora (čl. 105. i 106. Kaznenog zakona); u praksi se slučajevi uspostave ropstva povremeno utvrde, te se provodi kazneni progon.

Objavljeno u: Kalendar
Oznake: međunarodni

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva