Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 09. 06. 2023.
Prijava

Međunarodni dan ukidanja ropstva

Autor: Ekumena

Godine 1948. UN donose Deklaraciju o ljudskim pravima kojom se zabranjuje ropstvo i trgovina ljudima. Godine 1950. Se donosi Europska konvencija o zaštiti temeljnih ljudskih prava: “Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu. Nitko se ne smije siliti na prisilan ili obvezatan rad.” Ropstvo je danas prisutno najviše u Africi i Aziji. Na međunarodnoj razini, danas je ropstvo zabranjeno Konvencijom o ukinuću prinudnog rada (br. 105) Međunarodne organizacije rada usvojenom u Ženevi 25. lipnja 1957. godine, čija je članica i Republika Hrvatska. Konvenciju je ratificiralo 175 međunarodno priznatih država. U Republici Hrvatskoj, sudjelovanje u uspostavi ropstva nad nekom osobom ili u trgovanju robljem je kažnjivo s jednom do deset godina zatvora (čl. 105. i 106. Kaznenog zakona); u praksi se slučajevi uspostave ropstva povremeno utvrde, te se provodi kazneni progon.

Objavljeno u: Kalendar
Oznake: međunarodni

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog […]
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva