Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 25. 06. 2024.
Prijava

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Autor: Ekumena

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se od 2003. godine kada je Opća skupština UN posebnom rezolucijom ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje. Korupcija je ozbiljna i složena društvena, politička i ekonomska pojava koja negativno utječe na vladavinu prava, demokratske procese u društvu i transparentnost rada institucija, kao i na povjerenje građana prema njima. Stoga je iznimno bitno kontinuirano osvješćivanje važnosti borbe protiv korupcije, između ostalog, i obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 31. listopada 2003. godine Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), čija članica je, od veljače 2005. godine, i Republika Hrvatska.

Borba protiv korupcije je veliki pravni, ekonomski, društveni i tehnološki izazov, pri čemu je, osim adekvatnog zakonodavnog i institucionalnog okvira, koji potiče otkrivanje i primjereno sankcioniranje koruptivnog ponašanja, iznimno važna i uloga svakog pojedinca koji odluči prijaviti uočene nepravilnosti kojima se ugrožava javni interes. Stoga je za efikasnu borbu protiv korupcije prepoznata važnost osiguranja dostupnog i pouzdanog načina podnošenja prijava nepravilnosti, kao i učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Objavljeno u: Kalendar
Oznake: međunarodni

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva