Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 05. 06. 2023.
Prijava

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Autor: Ekumena

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se od 2003. godine kada je Opća skupština UN posebnom rezolucijom ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje. Korupcija je ozbiljna i složena društvena, politička i ekonomska pojava koja negativno utječe na vladavinu prava, demokratske procese u društvu i transparentnost rada institucija, kao i na povjerenje građana prema njima. Stoga je iznimno bitno kontinuirano osvješćivanje važnosti borbe protiv korupcije, između ostalog, i obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 31. listopada 2003. godine Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), čija članica je, od veljače 2005. godine, i Republika Hrvatska.

Borba protiv korupcije je veliki pravni, ekonomski, društveni i tehnološki izazov, pri čemu je, osim adekvatnog zakonodavnog i institucionalnog okvira, koji potiče otkrivanje i primjereno sankcioniranje koruptivnog ponašanja, iznimno važna i uloga svakog pojedinca koji odluči prijaviti uočene nepravilnosti kojima se ugrožava javni interes. Stoga je za efikasnu borbu protiv korupcije prepoznata važnost osiguranja dostupnog i pouzdanog načina podnošenja prijava nepravilnosti, kao i učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Objavljeno u: Kalendar
Oznake: međunarodni

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog […]
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva