Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 17. 06. 2024.
Prijava

Objavljena nova verzija Papina motuproprija o spolnom zlostavljanju

Autor: D. P.

Na svetkovinu Navještenja Gospodinova ili Blagovijesti, u subotu 25. ožujka u Vatikanu je objavljen obnovljeni i konačni tekst motuproprija “Vos estis lux mundi” kojim se dokida prethodna verzija dokumenta iz 2019., objavio je Vatican News.

Nakon gotovo četiri godine ad eksperimentum faze, objavljena je obnovljena verzija pravila za sprječavanje i borbu protiv spolnog zlostavljanja maloljetnika i ranjivih odraslih osoba u Crkvi. Najznačajnija novost je proširenje normi o odgovornosti biskupa i redovničkih poglavara i na voditelje laike međunarodnih vjerničkih udruga priznatih od Svete Stolice.

Uvedene su također mnoge druge izmjene kako bi se tekst postupaka protiv zlostavljanja uskladio s ostalim zakonskim reformama uvedenima od 2019. do danas, posebice s revizijom motuproprija ”Sacramentorum sanctitatis tutela” iz 2021., s izmjenama VI. knjige Zakonika kanonskoga prava (reforma iz 2021.) i s novom Konstitucijom o Rimskoj kuriji, ”Praedicate evangelium” koja je proglašena 2022.

Jedna se od promjena, primjerice, odnosi na ”ranjive” odrasle osobe. Dok se u prethodnoj verziji govorilo o ”spolnim odnosima s maloljetnikom ili s ranjivom osobom”, u novoj se verziji govori o ”zlodjelu protiv šeste Božje zapovijedi počinjenog nad maloljetnikom ili nad osobom koja je trajno nesposobna služiti se razumom ili pak nad ranjivom odraslom osobom”.

Druga izmjena odnosi se na zaštitu onih koji prijavljuju navodno zlostavljanje: dok je prije bilo navedeno da se podnositelju prijave ne smije nametati nikakvu obvezu šutnje u pogledu sadržaja iste, sad se dodaje da se to, osim na samog podnositelja, mora protegnuti i na one koji podnose prijavu kao i na ”osobu koja tvrdi da je uvrijeđena i svjedoke”.

Ujedno se traži zaštita ”zakonite zaštite dobrog ugleda i privatne sfere svih uključenih osoba”, kao i poštivanje presumpcije nevinosti za one koji su pod istragom dok čekaju da se utvrdi njihova odgovornost.

U novoj verziji također je određeno da pri biskupijama i eparhijama moraju postojati ”tijela i uredi” lako dostupni javnosti za primanje izvješća o zlostavljanje. Također se precizira da se zadaća provođenja istrage povjerava ordinariju mjesta gdje su se prijavljeni događaji navodno dogodili.

Apostolsko pismo u obliku motuproprija pape Franje naslovljeno prema riječima uzetim iz Matejeva Evanđelja: ”Vi ste svjetlost svijeta” posvećeno je borbi protiv spolnog zlostavljanja počinjenoga od klerika i redovnika, kao i djelovanju ili propustima biskupa i redovničkih poglavara koji na neki način teže utjecanju na istrage o zlostavljanju, ili njihovu izbjegavanju.

Postupci uvedeni 2019. točno određuju kako se ponašati u slučaju prijava slučajeva zlostavljanja i osiguravaju da biskupi i redovnički poglavari – a sada i laici na čelu međunarodnih udruga – odgovaraju za svoj rad i dužni su – prema opće utvrđenoj pravnoj odredbi – prijaviti zlouporabe za koje imaju saznanja.

Dokumentom su obuhvaćeni ​​ne samo uznemiravanje i nasilje nad maloljetnicima i ranjivim odraslim osobama, već i spolno nasilje i uznemiravanje nastalo iz zlouporabe ovlasti pa tako i svaki slučaj nasilja nad redovnicama od strane klerika, kao i slučaj spolnog uznemiravanja sjemeništaraca, bogoslova ili odraslih novaka i novakinja.

Nova verzija apostolskog pisma u obliku motupropija stupa na snagu 30. travnja 2023., nakon čega će tekst dokumenta biti objavljen u Acta Apostolicae Sedis. Njegovim stupanjem na snagu stavlja se izvan snage prethodno istoimeno Apostolsko pismo u obliku motupropija koje je proglašeno 7. svibnja 2019. (VN / IKA / D. P.)

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva