Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 25. 06. 2024.
Prijava

O nas

”Ekumena.org” je samostojen, nestrankarski in neodvisen medijski in družbeni  projekt. Naša vizija je, da smo promotorji, posredniki in pobudniki programskih aktivnosti in delovanja iz ekumenske perspektive, da podpiramo dobro komunikacijo in sodelovanje med krščanskimi cerkvami, skupnostmi in osebami, ter stopamo v dialog s posamezniki in skupnostmi drugih duhovnosti in svetovnih nazorov. Upamo, da bomo uspeli pospešiti procese medsebojnega zbliževanja in pomiritve ter pri tem krepili družbo miru, pravičnosti, demokracije, vključenosti in skrbi za ustvarjeni svet.

Ekumena.org je spletno mesto, ki poroča o svetovnih, regionalnih in lokalnih ekumenskih procesih in dogodkih iz krščanske perspektive in navdiha. Bralcem in bralkam želimo ponuditi pravočasne in preverjene novice ter predstaviti teološke in kritično utemeljene komentarje. Smo zagovorniki izboljšanja obče religijske in verske pismenosti, kvalitetnejšega medsebojnega spoznavanje krščanov in pripadnikov abrahamskih religij, islama in judaizma – naslednikov skupnih vrednot – ter odprtosti in smo pobudniki iniciativ medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z družbo.

Naša misija je prispevati k razvoju javnega mnenja za ekumenski dialog, podpora pri prepoznavanju in sprejemanju vrednot drugih, promocija ekumenskega gibanja kot znaka in imperativa časa, odpiranje prostorov srečanj ter služenje vzpostavljanju trajnih struktur za obnovo zaupanja, spoštovanja medsebojnih razlik in resnične skupnosti.

Naša naloga je tudi gradnja mostov za srečevanja in spodbujanje skupne družbene pobude vernih in nevernih ter krepitev zavesti o občem humanističnem poslanstvu za prihodnost človeka in sveta.

Naša želja je čim bolj aktivno sodelovati v boju proti globalizaciji ravnodušja, opominjati na mrežo medsebojne povezanosti in medsebojne odvisnosti ter negovanje kulture skrbi, ki nikogar ne izključuje: niti migrantov iz vojnih območij ne revnih, zaradi vse večjega prepada med bogatimi in revnimi ali zaradi podnebnih sprememb, ne tistih, ki so jim kratene pravice, in niti bitij, ki jim pripada Zemlja, ki jo ljudje ogrožajo.

Sodelavci na portalu ekumena.org so pozvani v duhu Jezusovega govora na gori (Mt 5, 3-11) k čutu za potrebe in trpljenje drugih, še posebej vseh žrtev diskriminacije, marginalizacije in izključevanja, ter k prepoznanju pravic zlasti tistim, ki so na kakršenkoli način izpostavljeni posledicam strukturnega zla, izkoriščanja in zatiranja, tako v cerkvah kot zunaj njih.

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva