Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 01. 04. 2023.
Prijava
Sveti Serafim Sarovski

O miru duševnom – Sveti Serafim Sarovski

Autor: Ekumena / 18. 03. 2022.

Serafim Sarovski (1759.–1833.) jedan je od najpopularnijih svetaca (”staraca”) u modernoj Rusiji i na kršćanskome Istoku. Papa Ivan Pavao II. i papa Franjo isticali su ga kao velikoga kršćanskog mistika i duhovnog učitelja Kao monah prvo je nekoliko godina živio u samostanu u Sarovu, a potom u potpunoj osami obdaren otvorenošću Božjemu Duhu i jasnoćom razumijevanja srca sugovornika.

***

Ništa na svetu nije bolje od mira u Hristu – u njemu se poništava svaka borba vazdušnih i zemnih duhova:  ”Jer ne ratujemo mi protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe podnebesnih.” (Ef. 6, 12)

Znak je razumne duše da čovek pogružava um u sebe i ima delanje u srcu svome. Tada ga blagodat Božija osenjuje i čovek prebiva u mirnom nastrojenju, a uz pomoć ovoga i u nastrojenju nadnebeskom: u mirnom, to znači sa dobrom savešću; u nadnebeskom – jer um sagleda u sebi blagodat Svetoga Duha, po reči Božijoj: ”U miru je mesto Njegovo.” (Ps. 75, 3)

Može li čovek da se ne raduje, videći sunce telesnim očima? A koliko veća radost nastaje kada čovek unutarnjim, (duhovnim), očima ugleda Sunce Pravde, Hrista. Tada se uistinu raduje anđelskom radošću. O tome je Apostol rekao: ”Naš je život na Nebesima” (Filip. 3, 20).

Kada neko živi u mirnom nastrojenju, on kao da kašičicom zahvata duhovne darove. Imajući mirno nastrojenje duha, i budući osenjivani blagodaću Božijom, Sveti Oci su dugo živeli.

Kada čovek dođe u stanje mira, on iz sebe i na druge može da izliva svetlost prosvetljenja razuma. On pre svega treba da ponavlja reči proročice: ”Neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole” (1. Sam. 2, 3). I reči Gospodnje: ”Licemeru, izvadi najpre brvno iz oka svojega i tada ćeš videti da izvadiš trun iz oka brata svojega” (Mt. 7, 5).

Ovaj mir je kao neko bescen-blago Gospod ostavio učenicima Svojim uoči smrti Svoje, govoreći: ”Mir vam ostavljam, mir Svoj dajem vam” (Jn. 14, 27). O njemu takođe govori i Apostol: ”I mir Božiji koji prevashodi svaki um, neka sačuva srca vaša i misli vaše u Isusu Hristu.” (Filip. 4, 7)

Mi, dakle, treba da sve svoje misli, želje i dela usredsređujemo na to da zadobijemo mir Božiji i sa Crkvom svagda vapimo: ”Gospode Bože naš! Daj nam mir!” (Is. 26, 12).

***

Ulomak iz knjigeRadosti moja, Hristos Voskrese!: Sveti Serafim Sarovski – prorok ljubavi Božije” (2007.)

 

 

Uvodnik

  • Nakon godinu dana učenja spremamo Ekumenu za veliki ispit
    Godinu dana je proteklo od 1. siječnja 2022., kada smo pokrenuli ovaj portal pa je potrebno osvrnuti se na prijeđeni put, zahvaliti se našim suradnicima i kazati nešto o našim aspiracijama i nadanjima. U prvom uvodniku ”Zašto pokrećemo ovaj portal i čemu Ekumena.org danas?” objavljenom prvog dana definirali smo stanje: ”Nakon pedesetak godina intenzivnoga ekumenskog […]
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva