Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 17. 06. 2024.
Prijava
Sveti Serafim Sarovski

O miru duševnom – Sveti Serafim Sarovski

Autor: Ekumena / 18. 03. 2022.

Serafim Sarovski (1759.–1833.) jedan je od najpopularnijih svetaca (”staraca”) u modernoj Rusiji i na kršćanskome Istoku. Papa Ivan Pavao II. i papa Franjo isticali su ga kao velikoga kršćanskog mistika i duhovnog učitelja Kao monah prvo je nekoliko godina živio u samostanu u Sarovu, a potom u potpunoj osami obdaren otvorenošću Božjemu Duhu i jasnoćom razumijevanja srca sugovornika.

***

Ništa na svetu nije bolje od mira u Hristu – u njemu se poništava svaka borba vazdušnih i zemnih duhova:  ”Jer ne ratujemo mi protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe podnebesnih.” (Ef. 6, 12)

Znak je razumne duše da čovek pogružava um u sebe i ima delanje u srcu svome. Tada ga blagodat Božija osenjuje i čovek prebiva u mirnom nastrojenju, a uz pomoć ovoga i u nastrojenju nadnebeskom: u mirnom, to znači sa dobrom savešću; u nadnebeskom – jer um sagleda u sebi blagodat Svetoga Duha, po reči Božijoj: ”U miru je mesto Njegovo.” (Ps. 75, 3)

Može li čovek da se ne raduje, videći sunce telesnim očima? A koliko veća radost nastaje kada čovek unutarnjim, (duhovnim), očima ugleda Sunce Pravde, Hrista. Tada se uistinu raduje anđelskom radošću. O tome je Apostol rekao: ”Naš je život na Nebesima” (Filip. 3, 20).

Kada neko živi u mirnom nastrojenju, on kao da kašičicom zahvata duhovne darove. Imajući mirno nastrojenje duha, i budući osenjivani blagodaću Božijom, Sveti Oci su dugo živeli.

Kada čovek dođe u stanje mira, on iz sebe i na druge može da izliva svetlost prosvetljenja razuma. On pre svega treba da ponavlja reči proročice: ”Neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole” (1. Sam. 2, 3). I reči Gospodnje: ”Licemeru, izvadi najpre brvno iz oka svojega i tada ćeš videti da izvadiš trun iz oka brata svojega” (Mt. 7, 5).

Ovaj mir je kao neko bescen-blago Gospod ostavio učenicima Svojim uoči smrti Svoje, govoreći: ”Mir vam ostavljam, mir Svoj dajem vam” (Jn. 14, 27). O njemu takođe govori i Apostol: ”I mir Božiji koji prevashodi svaki um, neka sačuva srca vaša i misli vaše u Isusu Hristu.” (Filip. 4, 7)

Mi, dakle, treba da sve svoje misli, želje i dela usredsređujemo na to da zadobijemo mir Božiji i sa Crkvom svagda vapimo: ”Gospode Bože naš! Daj nam mir!” (Is. 26, 12).

***

Ulomak iz knjigeRadosti moja, Hristos Voskrese!: Sveti Serafim Sarovski – prorok ljubavi Božije” (2007.)

 

 

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva