Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 22. 02. 2024.
Prijava
Fotografija: Jadranka Brnčić (Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu)

Hristos se rodi

Autor: Nicetas Stetatos / 06. 01. 2024.

Nicetas Stetatos / Nikita Stetat (c. 1000 – c. 1092) bizantski mistik, monah u Studitskom manastiru u Konstantinopolu, teolog i polemičar protiv raskola Grčke pravoslavne i Latinske crkve, bio je učenik Simeona Novog bogoslova. Pisao je o kontemplativnoj molitvi i asketskim praksama.

***

Kad osjetiš da se u tebi razbuktao plamen vjere i ljubavi prema Bogu, shvati ćeš da je u tebi Krist koji se ima roditi u tvojoj duši i koji će ju izdići iznad zemaljskih i vidljivih granica u stan na nebesima za nju pripravljen.

Kad iskusiš da ti je srce ispunjeno radošću i obuzeto dubokom čežnjom za neizrecivim Božjim blaženstvom, znaj da božanski Duh djeluje u tebi.

Kad doživiš da svjetlo neopisivog sjaja ozaruje tvoj um i ispunjava ga razumijevanjem transcendentne mudrosti, prepoznaj Parakleta, Tješitelja koji djeluje u tvojoj duši otkrivajući ti bogatstva Nebeskoga kraljevstva u tebi skrivena.

***

Knjiga mističkih poglavlja, prev. Slobodan Stamatović, Zagreb, 2005, str. 128-129.

Fotografija: Jadranka Brnčić (Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu).

Uvodnik

  • Bratski zagrljaj koji je ujedno i obveza
    U povodu Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, kardinal Kurt Koch, prefekt Dikasterija za promicanje jedinstva kršćana, u svom eseju (koje preuzimamo kao naš uvodnik) promišlja o odnosu katolika i pravoslavaca 60 godina nakon povijesnog susreta svetog Pavla VI., pape, i ekumenskog patrijarha Atenagore. U nastavku donosimo cjeloviti prijevod Kardinalova teksta koji je objavio “Vatican News”… Pročitajte više: Bratski zagrljaj koji je ujedno i obveza
impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva