Polazišta Katolištvo Pravoslavlje Protestantizam U dijalogu Zajedništvo Pravednost Mir Ekologija Kultura
o nama | kontakt | 14. 07. 2024.
Prijava
Foto: Pixabay

Bog je naša Majka

Autor: Julijana iz Norwicha / 19. 06. 2022.

Srednjovjekovna mističarka, Julijana je rođena u Norwichu u Engleskoj (1342-1416) i živjela je kao pustinjakinja. Njena su viđenja sabrana u knjizi s naslovom ”Otkrivenja božanske ljubavi”.

***

Kao što je Bog naš Otac, tako je Bog i naša Majka.

I pokazao mi je tu istinu u svemu, a posebice u onim slatkim riječima kada kaže: ”To sam Ja”.

Ja sam taj koji sam snaga i dobrota Očinstva, Ja koji sam mudrost majčinstva, Ja koji sam svjetlo, milost i blažena ljubav, Ja koji sam Trojstvo; Ja koji sam Jedinstvo; Ja koji sam vrhovna dobrota svake pojedine stvari.

Kao da želi reći, ja sam snaga i dobrota Očeva, ja sam mudrost Majke, ja sam svjetlost i milost koja je blagoslovljena ljubav, ja sam Trojstvo, ja sam jedinstvo, ja sam vrhovni Dobrota svih vrsta stvari, ja sam onaj koji te tjera da voliš, ja sam onaj koji te tjera da želiš, ja sam beskrajno ispunjenje svih istinskih želja.

Bog je jednako zbiljski naša Majka koliko i naš Otac. Naš Otac odlučuje, naša Majka djeluje, naš dobri Gospodin, Duh Sveti, snaži. Stoga moramo ljubiti svoga Boga u kome imamo vlastito biće, s poštovanjem mu zahvaljujući, i slaveći ga što nas stvori, gorljivo preklinjući svoju Majku za milosrđe i sućut, a svog Gospodina, Duha, za pomoć i milost.

Naš najviši Otac, Bog Svemogući, koji je bitak, oduvijek nas je poznavao i ljubio: zbog te spoznaje, kroz svoje čudesno i duboko milosrđe i uz jednoglasnu suglasnost Presvetog Trojstva, želio je da Druga Osoba postane naša Majka, naš brat, naš Spasitelj.

Isus Krist, dakle, koji je sam dobrom pobijedio zlo, naša je prava Majka. Od njega smo primili naše biće i tu počinje njegovo majčinstvo, a s njim dolazi i nježna Zaštita i Čuvar ljubavi koji nas nikada neće prestati okruživati.

S potpunom sigurnošću sam vidjela da nas je Bog, prije nego što nas je stvorio, volio i da se njegova ljubav nikada nije smanjivala i nikada neće. U toj ljubavi je izvršio sva svoja djela i u toj ljubavi sve je usmjerio na naše dobro i u toj ljubavi naš je život vječan.

Sa stvaranjem smo počeli, ali ljubav kojom nas je stvorio bila je u Njemu od samog početka i u ovoj ljubavi je naš početak.

I sve to vidjet ćemo u Bogu zauvijek.

***

Julijana iz Norwicha, ”Otkrivenja božanske ljubavi”, prev. Igor Grbić, Sion, Zagreb, 1999. str. 153-154.

Objavljeno u: Polazišta, Sophia
Oznake: Bog, majka, Polazišta, Sophia

Uvodnik

impressum | kontakt | etički kodeks | pravila prenošenja | donacije i sponzorstva